บูธแสดงสินค้าเป็นหนึ่งในเครื่องมือการตลาดทางตรงที่คุ้มค่า

งานแสดงสินค้าเป็นหนึ่งในเครื่องมือการตลาดทางตรงที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับธุรกิจในปัจจุบัน บูธแสดงสินค้าแต่ในขณะที่ผู้แสดงสินค้างานแสดงสินค้าบางรายดูเหมือนจะตีโฮมรันเสมอเมื่อพวกเขาจัดแสดงที่งานแสดงสินค้า ผู้แสดงสินค้างานแสดงสินค้ารายอื่น ๆ ดูเหมือนจะหยุดงานเป็นประจำ ทำไม บูธแสดงสินค้าในการเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าที่ประสบความสำเร็จ เราต้องนำผู้เข้าชมมาที่บูธงานแสดงสินค้าของตน น่าเสียดายที่ผู้จัดงานแสดงสินค้าจำนวนมาก

สับสนระหว่างปริมาณและคุณภาพ ปริมาณการเข้าชมบูธงานแสดงสินค้าจำนวนมากไม่มีประโยชน์มากนักหากไม่ใช่ปริมาณการเข้าชมที่มีคุณภาพ บูธแสดงสินค้ากุญแจสำคัญในการโปรโมตบูธแสดงสินค้าให้ประสบความสำเร็จคือการมุ่งเน้นไปที่การได้รับโอกาสที่เหมาะสม คุณต้องการนำผู้คนมาที่บูธของคุณซึ่งมีความต้องการสินค้าหรือบริการของคุณ มีเงินที่จะซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ และผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจหรืออย่างน้อย

เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้แล้ว เรามาพูดถึงข้อผิดพลาดทั่วไปสามประการในการส่งเสริม

ก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อที่บริษัทของตน โดยปกติแล้ว ผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งหมดไม่ใช่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยปกติแล้ว บูธแสดงสินค้าผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเลย และไม่มีความจำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ หรือไม่มีเงิน บูธแสดงสินค้าหรือไม่สามารถสร้างหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อไม่ว่ากรณีใดๆ เมื่อโปรโมตบูธงานแสดงสินค้าของคุณ อย่าลืมนึกถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่ผ่านการรับรองเมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้แล้ว เรามาพูดถึงข้อผิดพลาดทั่วไปสามประการในการส่งเสริมการขายบูธงานแสดงสินค้า

ไม่สร้างหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อไม่ว่ากรณีใดๆ เมื่อโปรโมตบูธงานแสดงสินค้าของคุณ บูธแสดงสินค้าอย่าลืมนึกถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่ผ่านการรับรอง เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้แล้ว เรามาพูดถึงข้อผิดพลาดทั่วไปสามประการในการส่งเสริมการขายบูธงานแสดงสินค้า ไม่สร้างหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อไม่ว่ากรณีใดๆ บูธแสดงสินค้าเมื่อโปรโมตบูธงานแสดงสินค้าของคุณ อย่าลืมนึกถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่ผ่านการรับรอง! เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้แล้ว

ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากไปไม่ถึงครึ่งหนึ่งของบูธแสดงสินค้าที่งาน

เรามาพูดถึงข้อผิดพลาดทั่วไปสามประการในการส่งเสริมการขายบูธงานแสดงสินค้าไม่ส่งเสริมบูธแสดงสินค้าเลยหลายบริษัทลงทะเบียนเข้าร่วมงานแสดงสินค้าแล้วปล่อยไว้อย่างนั้น พวกเขาคิดว่าพวกเขาจะนั่งในบูธและผู้เข้าร่วมก็จะปรากฏตัวขึ้น การศึกษาแสดงให้เห็นตรงกันข้าม บูธแสดงสินค้าผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากไปไม่ถึงครึ่งหนึ่งของบูธแสดงสินค้าที่งานแสดงสินค้า ข่าวดีก็คือผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่จะไปที่บูธที่พวกเขาได้ยินเกี่ยวกับ

ล่วงหน้าและวางแผนที่จะเยี่ยมชม บทเรียนที่ต้องเรียนรู้คือแบบบูธแสดงสินค้าหากคุณไม่โปรโมตบูธของคุณ คุณอาจพบว่าตัวเองนั่งอยู่คนเดียวสำหรับส่วนสำคัญของงานเทคนิคการออกบูธงานแสดงสินค้าทั่วไปคือการจับฉลากหรือแจกของรางวัล คุณบอกผู้คนให้หย่อนนามบัตรลงในตู้ปลา และผู้โชคดีคนหนึ่งจะได้รับรางวัล IPOD หรือสิ่งอื่นๆ