IoT มันคืออะไรและมันทำอะไร

IoT ประกอบด้วยรายการที่เปิดใช้งานทางอินเทอร์เน็ตและบริการทางเว็บที่ช่วยให้สามารถสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุเหล่านี้ได้ เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมโยงที่เพิ่มขึ้นของโลกรอบ ๆ ตัวเราเนื่องจากอุปกรณ์และชนิดของเทคโนโลยีใหม่ช่วยให้รายการต่างๆในโลกแห่งความเป็นจริงเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตได้ IoT มีอยู่แล้วในสภาพแวดล้อมบางอย่าง แต่การใช้งานจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคตอันใกล้เนื่องจากมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตมากขึ้น

IoT ใช้เทคโนโลยีจำนวนมากรวมถึงแท็ก

ที่สามารถแนบไปกับรายการรวมทั้งเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถใช้เพื่ออ่านข้อมูลที่เข้ารหัสในแท็กเหล่านี้ อุปกรณ์เหล่านี้รวมถึงสมาร์ทโฟน รายการและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันในอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ อาจสื่อสารผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายหรือผ่านการสแกนแท็กด้วยเซนเซอร์โดยตรง

วัตถุที่ถูกแท็กสามารถระบุและแบ่งปันข้อมูลโดยอัตโนมัติหรือผ่านการใช้อุปกรณ์หรือสแกนเนอร์แบบแมนนวล รายการสามารถเชื่อมต่อในเครือข่ายภายในสภาพแวดล้อมเฉพาะเช่นบ้านหรือพื้นที่สาธารณะหรือสามารถเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้จากระยะไกล IoT เช่นเดียวกับการใช้ประโยชน์จากแท็กที่เพิ่มลงในรายการโดยผู้ผลิตก็ยังเป็นไปได้ที่ผู้คนจะเพิ่มข้อมูลของตนเองลงในรายการผ่านแท็ก ทำให้ผู้คนสามารถใช้เทคโนโลยีนี้ได้อย่างเต็มความสามารถและเป็นส่วนตัว

อินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ ทำงานได้เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ช่วยให้รายการสามารถติดแท็กด้วยข้อมูลที่สามารถอ่านได้โดยใช้เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ต รายการเช่นขวดนมตัวอย่างในห้องปฏิบัติการหรือผู้ป่วยในโรงพยาบาลจะได้รับแท็กที่สามารถระบุตัวตนได้เช่นแท็ก IoT แท็กนี้อาจเก็บข้อมูลเช่นวันหมดอายุของนมหมายเลขประจำตัวประชาชนของกลุ่มตัวอย่างหรือความต้องการทางการแพทย์ของผู้ป่วย

นอกเหนือจากการติดแท็กประเภทรายการเหล่านี้ IoT

จะต้องใช้เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ที่สามารถอ่านแท็กเหล่านี้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ถือได้ เซ็นเซอร์เหล่านี้อาจสามารถอ่านข้อมูลได้จากระยะไกล แต่อาจต้องใช้ความใกล้ชิดกับแท็กเพื่ออ่าน ตัวอย่างเช่นแท็ก IoT ในตัวอย่างห้องปฏิบัติการอาจถูกอ่านโดยเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ในทุกๆประตู ซึ่งจะช่วยให้สามารถหาเส้นทางของตัวอย่างผ่านทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบสถานที่และห่วงโซ่การอารักขาได้ แท็กในรายการอาหารอาจถูกอ่านโดยเซ็นเซอร์ที่อยู่ในตู้เย็นเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่ามีอาหารใดบ้างและเมื่อจำเป็นต้องซื้อเพิ่มแท็กผู้ป่วยสามารถอ่านได้โดยอุปกรณ์มือถือดังนั้นแพทย์สามารถตรวจสอบรายละเอียดของผู้ป่วยก่อนที่จะเริ่มการรักษา นี้อาจช่วยในการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดทางการแพทย์

ข้อมูลที่ตรวจพบโดยเซ็นเซอร์สามารถทำได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตแทนที่จะเป็นแค่ IoT ซึ่งอาจทำให้ จัดส่งสามารถให้บริการข้อมูลการสืบค้นแบบสดทั้งภายใน IoT รายการอาจถูกตรวจจับโดยเซ็นเซอร์ในขั้นตอนต่างๆหรือสถานที่ในขั้นตอนการจัดส่งและตำแหน่งปัจจุบันของรายการนั้นจะสามารถให้บริการแก่ลูกค้าบนเว็บไซต์ของ บริษัท ได้