การลงทุนของคุณในการเลือกเมล็ดพันธุ์ผัก

การประหยัดเมล็ดพันธุ์ผักเป็นวิธีหลักในการถ่ายทอดพืชจากรุ่นสู่รุ่น การประหยัดเมล็ดพันธุ์ไม่เพียง แต่ความสนุกเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีที่สำคัญในการขยายอายุการสืบทอดมรดกทางพันธุกรรมและเพื่อให้แน่ใจถึงความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชอาหารโลกที่กัดกร่อนในอัตราที่ไม่เคยมีมาก่อนและเร่งรีบ การประหยัดเมล็ดพันธุ์ผักได้รับการใช้อย่างประสบผลสำเร็จสำหรับพืชหลายชนิดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพันธุ์ที่เราเรียกว่า มรดกสืบทอด มาจากที่นี่ในวันนี้เนื่องจากชาวสวนที่ทุ่มเทเช่นคุณและฉันได้ช่วยกันนับถือเมล็ดพันธุ์ตลอดหลายชั่วอายุคน

เมล็ดพันธุ์ผักถูกเก็บไว้โดยทั่วไปจากพืชประจำปีและสองปี

เมล็ดพืชที่คุณเก็บจากระบบการผลิตที่บ้านของคุณคุ้นเคยกับสภาพภูมิอากาศและอาหารที่กำลังเติบโตและเหมาะสำหรับศัตรูพืชในพื้นที่ของคุณ เมล็ดพันธุ์ผักจากพันธุ์ลูกผสมผลิตลูกหลานหลายชนิดซึ่งอาจมีลักษณะแตกต่างจากพ่อแม่ การทำ เป็นเรื่องง่าย คนได้ทำมันเป็นพัน ๆ ปีในกระบวนการผสมพันธุ์ผักทั้งหมดที่ยอดเยี่ยมที่เรากินในวันนี้ การเก็บเมล็ดพืชต้องการให้คุณปลูกพืชให้เจริญเติบโตได้และทำให้พวกเขาใหญ่ขึ้นและอยู่ได้นานกว่าปกติดังนั้นปล่อยให้พื้นที่ว่างรอบตัวมากขึ้น มีส่วนร่วมในการวิวัฒนาการ

เมล็ดพันธุ์ผักจากพืชมรดกหรือพืชที่มีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคของคุณเป็นวิธีการรักษาความหลากหลายในพื้นที่ การเก็บเมล็ดพืชสวนในตอนท้ายของฤดูเพาะปลูกแต่ละฤดูอาจเป็นมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ดีและเป็นวิธีที่จะทำซ้ำการเก็บเกี่ยวที่น่าสนใจของปีที่แล้ว พืชมีการผสมเกสรด้วยวิธีที่แตกต่างกันสามวิธีโดยลมแมลงหรือสิ่งที่เรียกว่าการผสมเกสรตัวเอง พืชที่อยู่ในสายพันธุ์เดียวกันสามารถผสมข้ามพันธุ์กับพืชแม่ได้ พืชที่มีฝักเช่นถั่วมีความพร้อมเมื่อฝักมีสีน้ำตาลและแห้ง พืชที่ผสมเกสรด้วยลม และแมลงที่ผสมเกสรด้วยเช่นแมลง

เมล็ดพันธุ์ผักอ12243าจผลิตลูกคนรุ่นใหม่ที่คล้ายคลึงกับพ่อแม่หรืออาจผสมกับพันธุ์อื่น ๆ เพื่อสร้างสิ่งที่ไม่เหมือนใคร ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการซื้อเมล็ดพันธุ์จากซัพพลายเออร์เมล็ดในเชิงพาณิชย์ตลอดจนพันธุ์หรือโคลนพืชที่ไม่ได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ยังคงเป็น

ความจริงต่อชนิด ช่วยสร้างลักษณะเฉพาะของพ่อแม่ เมล็ดพันธุ์ผักเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการประหยัดเมล็ดพันธุ์ต้องมีการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้เพาะปลูกเพื่อให้แน่ใจว่าลักษณะที่ต้องการจะถูกเก็บรักษาไว้ในโรงงานของพวกเขาการเรียนรู้จำนวนขั้นต่ำของพืชที่จะปลูกซึ่งจะรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยธรรมชาติ ของพันธุ์ที่ปลูกเพื่อไม่ให้พืชที่ไม่ได้เพาะพันธุ์แท้ไม่ได้ถูกเลือกสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์